KURUMSAL

TÜRK?YE genelinde ; sanayi sektörü a??rl?kl? olmak üzere buhar,hava,su cihazlar?, yang?n grubu, paslanmaz grubu, vana grubu, pompa grubu konular?nda bilgi ve deneyime sahip firmam?z?n ana politikas?, mü?teri memnuniyetidir.

Yeniliklere aç?k olarak hareket eden AS-TEL ; teklif ve sipari?leri en k?sa sürede ve hatas?z olarak mü?teriye ula?t?rmak için olu?turdu?u bilgi-i?lem a?? , mü?terilerle her zaman birebir ileti?im halinde bulunan temsilcileri kendi sektöründe yüksek kalite – üstün hizmet anlay???n? benimsemektedir.

Portföyümüzde lider markalar ile çal??maktay?z.Deneyimli ve uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz.